Inorganic tin catalysts

Tade name Description Chem. formula CAS No.

TIB KAT 129

- 301-10-0

Stannous octoate - 301-10-0

TIB KAT 152

SnCl2*2H2O 10025-69-1

Stannous chloride dihydrate SnCl2*2H2O 10025-69-1

TIB KAT 160

814-94-8

Stannous oxalate 814-94-8

TIB KAT 162

SnCl2 7772-99-8

Stannous chloride, anhydrous SnCl2 7772-99-8

TIB KAT 188

- 21651-19-4

Stannous oxide - 21651-19-4

Inorganic tin catalysts –
Our products